Sverige nya spellicenser

Svenska spelkommissionen har gett operatörerna ytterligare information om hur man ansöker om svensk spellicens för att bedriva verksamhet på den nya spelmarknaden.

Det rapporteras att lagen om spel kommer att träda i kraft i början av 2019, och sedan börjar processen med att utfärda licenser till speloperatörer och casino.

På kommissionens officiella hemsida har information dykt upp om den nya spellagstiftningen och villkoren för utfärdande av licenser, som operatörer kan bekanta sig med innan de lämnar in sina ansökningar.

Skatteavgift på 18%

En av avsnitten är av särskilt intresse för spelbolag. Operatörer kan lära sig viktig information om vilka dokument som måste tillhandahållas för att få en licens i Sverige från avsnittet som börjar med orden ”licensen kommer bara att beviljas”.

Operatörer som fortfarande får tillstånd att driva ett spelföretag i Sverige är skyldiga att betala en skatteavgift på 18% av sin inkomst.

Den nya lagen innehåller också strängare regler som gäller för spelarna själva. Detta inkluderar tvångsblockering av spelarkonton och ett system för självexkludering.

Den svenska regeringen godkände och antog de slutliga ändringarna av spellagstiftningen den 7 juni 2018.